MDclinic
Domov / PZS / PZS a koronavírus COVID - 19

PZS a koronavírus COVID - 19

Postup zamestnávateľa pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby.

Vážení zmluvní klienti,

v parlamente bola schválená novela zákona č. 355/2007 Z.z., ktorá nám, ako pracovnej zdravotnej službe, opätovne umožňuje realizovať lekárske preventívne prehliadky v súvislosti s prácou, ako aj vykonávať dohlaď nad pracovnými podmienkami. Predpokladáme, že nové znenie bude platné v priebehu najbližších niekoľkých dní.

Vieme, že absolútny zákaz činností vytvoril viaceré problémy, najmä s nástupom nových zamestnancov alebo s mimoriadnymi lekárskymi prehliadkami. Zároveň budú musieť byť dodatočne vykonané aj všetky prehliadky, ktoré neboli počas mimoriadneho stavu realizované. Odporúčame Vám preto začať s ich výkonom postupne už teraz, aby nevzniklo príliš veľké množstvo zamestnancov, ktorí by museli LPP absolvovať v krátkom čase, čo by vytvorilo zbytočné komplikácie na oboch stranách.  

Všetky prehliadky budú realizované za výrazne sprísnených epidemiologických opatrení (ochrana klienta aj personálu). Každý klient je individuálne otestovaný – meranie  telesnej teploty, dezinfekcia rúk a naše priestory sú pravidelne dezinfikované germicidným UVC žiaričom. Zároveň prísnymi organizačnými opatreniami minimalizujeme vzájomný styk klientov a vytvárame odstupy. Naši zamestnanci sú podľa nariadenia hlavného hygienika vybavení ochranným rúškom FFP2, ochranným štítom, rukavicami, zdravotníckym oblečením, eventuálne aj jednorazovým overalom. Samozrejme počet klientov je obmedzený a sú robené dezinfekčné prestávky.

V prípade záujmu vieme zabezpečiť aj serologické rýchlo testy z krvi na prítomnosť protilátok voči SARS-CoV- 2.

Súčasne sú Vám k dispozícii aj naši verejný zdravotníci, ktorí vedia pomôcť s návrhom aplikáciou a kontrolou opatrení na zamedzenie ďalšieho šírenia COVID-19 vo Vašich prevádzkach.

 

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť v tomto náročnom období a tešíme sa na spoluprácu.  

 

Tím pracovnej zdravotnej služby MDclinic