MDclinic
Domov / Aktuality / Ako v škole zdravo sedieť a písať

Ako poskytnúť prvú pomoc pri anafylaktickom šoku?

Anafylaxia, alebo tiež anafylaktický šok, je extrémne silná forma alergickej reakcie človeka na určitý alergén, ktorá si vyžaduje okamžitú pomoc. V prípade, že sa človeku táto pomoc včas nedostane, môže skončiť aj smrťou.

V zásade ide o náhly alergický šok sprevádzaný poruchami krvného obehu alebo dýchania, opuchom kože či zrýchleným srdcovým rytmom.

Pohotovostný balíček je nutné nosiť všade so sebou 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú alergické ochorenia štvrtým najčastejšie sa vyskytujúcim ochorením na svete. Na rozdiel od bežnej alergickej reakcie, ktorá postihne len určité miesto, anafylaktický šok postihuje celé telo,“ uvádza MUDr. Adriana Kondrlíková, imunoalergiologička z bratislavského Pneumo – Alergo Centra. Šok najčastejšie nastáva po požití liekov, bodnutí blanokrídlym hmyzom, konzumácii potravín alebo po extrémnej fyzickej námahe. Je doslova životne dôležité, aby alergici trpiaci anafylaxiou mali vždy pri sebe svoj „pohotovostný balíček“, ktorého obsahom je adrenalínové pero (je na lekársky predpis a čiastočne ho hradí zdravotná poisťovňa), účinné antihistaminikum, kortikosteroid (vo forme tabliet) a v prípade astmatika aj inhalačný prípravok proti obštrukcii dýchacích ciest. „Včasné podanie adrenalínu v prípade anafylaktickej reakcie je nevyhnutné. Všetky ostatné liečivá ako antihistaminiká alebo kortikoidy sú až druhoradé,“ dodáva MUDr. Kondrlíková.

Prvá pomoc pri anafylaktickom šoku

Hlavným cieľom prvej pomoci je zachovanie základných životných funkcií, a to dýchania a krvného obehu. Následne treba dodržať nasledovné kroky:

 

Kurzy prvej pomoci pre alergikov

Podľa štatistík výskyt anafylaxie v civilizovaných krajinách neustále stúpa. Z tohto dôvodu je potrebné šíriť osvetu o prvej pomoci medzi laickou verejnosťou a poskytnúť jej potrebné poznatky o prevencii a liečebných postupoch. Pripravujeme pre ľudí kurzy prvej pomoci, ktoré sú zamerané na život ohrozujúce situácie, ale najmä na špecifiká prvej pomoci pre alergikov,“ uvádza imunoalergologička z Pneumo – Alergo Centra v Bratislave.

Podobné články