MDclinic
Domov / Footer / FAQ - Často kladené otázky

FAQ - Často kladené otázky

Aký je postup pri zmene lekára, resp. medicínskeho centra?

Zmeniť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môžete len po uplynutí 6 mesiacov po tom, čo ste podpísali zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V podstate by ste mali doručiť písomné oznámenie o odstúpení od dohody, ktoré nadobudne účinnosť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Poskytovateľ je povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do 7 dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte telefonicky kontaktovať alebo nám napísať na mail recepcia.radl@mdclinic.sk.

 

Môžem sa u vás objednať na konkrétnu hodinu?

Určenie termínu na konkrétnu hodinu je u nás samozrejmosťou. Nechceme mrhať vaším vzácnym časom, ani ohroziť váš zdravotný stav tým, že budete sedieť v čakárni neprimerane dlho spolu s inými klientmi. 

 

Môžem si zaplatiť starostlivosť len u jedného špecialistu?

Áno, je to možné. Zaplatíte iba stanovený ročný poplatok, ktorého výšku sa dozviete po konzultácii s odborným personálom, buď prostredníctvom mailu recepcia.radl@mdclinic.sk alebo telefonicky.

 

Môžem navštíviť špecialistu v MDclinic aj keď nie som klientom polikliniky?

Áno, samozrejme. Stačí kontaktovať recepciu konkrétnej polikliniky.

 

Aké pracovné rizikové kategórie zabezpečujete v rámci PZS?

V zmysle zákona NR SR č. 355/2007 disponujeme komplexným tímom pracovnej zdravotnej služby. Na základe oprávnenia vydaného UVZ SR teda vykonávame PZS pre všetky kategórie práce. Vďaka portfóliu našich klientov majú naši odborníci bohaté skúsenosti s výkonom PZS aj v tých najrizikovejších prevádzkach.

 

Je PZS povinné pre každého zamestnávateľa?

Áno. Od roku 2015 musia zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby zabezpečovať pre všetkých svojich zamestnancov všetci zamestnávatelia. Pracovná zdravotná služba sa týka aj tých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú osoby na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Z hľadiska formy podnikania sa pracovná zdravotná služba vzťahuje na každého zamestnávateľa – právnické osoby ale aj fyzické osoby, ak sú zamestnávateľom (napríklad živnostník, ktorý má zamestnanca alebo dohodára).

 

Som živnostník / živnostíčka. Platí zabezpečenie PZS aj pre mňa?

Ak fyzická osoba – podnikateľ zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu (na trvalý pracovný pomer alebo aj dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) a je teda zamestnávateľom, vzťahujú sa na ňu v plnom rozsahu všetky povinnosti vo vzťahu k zabezpečeniu pracovnej zdravotnej služby pre všetkých svojich zamestnancov.

 

Ako často musím PZS pre svojich zamestnancov zabezpečiť?

Povinnosťou zamestnávateľa je prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby zabezpečiť pre zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika minimálne raz za rok. Okrem toho sa hodnotenie zdravotného rizika musí vykonať aj pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík. Pracovná zdravotná služba potom pre zamestnávateľa vypracuje posudok o riziku a navrhne zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika.

 

Začal / začala som podnikať, dokedy mu musím zabezpečiť svojim zamestnancom PZS?

Podľa prechodných ustanovení zákona o ochrane verejného zdravia zamestnávateľ, ktorý začne vykonávať svoju činnosť po 31. júli 2014, a teda aj nový zamestnávateľ, je povinný zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudok o riziku najneskôr do dvoch mesiacov od začatia svojej činnosti.

 

Hrozí mi pokuta ak PZS pre zamestnancov nezabezpečím?

Za nezabezpečenie pracovnej zdravotnej služby hrozí pokuta až do výšky 20000 EUR.

 

Cenníky služieb našich zariadení

Poliklinika Radlinského Bratislava, Poliklinika Radlinského Bratislava - Komplexný manažment klientaPoliklinika Juh TrenčínRehabilitačné centrum Bratislava.

 

Viete zabezpečiť kurzy prvej pomoci pre zamestnancov?

Áno. Kurz vám ušijeme na mieru podľa vašich požiadaviek. Organizujeme kurzy zamerané na rôzne povolania: stavbárov, lesných robotníkov, opravárov, pre pracovníkov železníc, cestárov, zamestnancov pracujúcich v cestovnom ruchu. Výnimkou nie sú ani špeciálne kurzy zamerané na poranenia elektrickým prúdom, či strelnými zbraňami.
Všetky kurzy sa realizujú podľa vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z. a po ich skončení je účastníkovi vystavené oficiálne potvrdenie o absolvovaní kurzu. Pre viac informácií o kurzoch prvej pomoci, kontaktujte kolegyňu na e-mailovej adrese ivana.stachova@mdclinic.sk


Informácie k teambuildingom, ako je napr. Deň zdravia, Vám poskytne kolegyňa na adrese info@mdclinic.sk 

 

Vzor žiadosti o odstúpenie od kúpnej zmluvy?

Vzor žiadosti k stiahnutiu TU.