MDclinic
Domov / PZS / Vzdelávanie a poradenstvo

Vzdelávanie a poradenstvo pre zamestnancov

Vzdelávanie v oblasti ochrany a podpory zdravia je dôležitou súčasťou plánu zdravotnej starostlivosti.


Cenová ponuka

Ponúkame vám:

 • spoluprácu pri vypracovávaní a realizácii programov na ochranu a podporu zdravia zamestnancov,
 • výchovu k zdraviu, informácie pre zamestnávateľov a zamestnancov z oblasti ochrany a podpory zdravia,
 • výchovné, vzdelávacie a výcvikové programy pre zamestnancov,
 • poradenstvo v otázkach zdravia pri práci, hygieny a ergonómie.

Pre vás a vašich zamestnancov pripravíme:

 • špeciálne preventívne programy ochrany a podpory zdravia,
 • programy komplexnej zdravotnej starostlivosti zamerané pre manažérov,
 • preventívnu rehabilitáciu podľa individuálnych potrieb,
 • nácvik cielenej preventívnej rehabilitácie priamo na pracoviskách,
 • odborné školenia z poskytovania prvej pomoci
 • organizáciu systému prvej pomoci priamo na pracovisku,
 • cielene zostavené vitamínové balíčky,
 • zabezpečenie výkonu povinných a odporúčaných očkovaní zamestnancov priamo na pracovisku (napr. proti chrípke alebo ak sú prítomné biologické riziká),
 • spoluprácu v rámci programov verejného zdravotníctva,
 • cielenú zdravotnú starostlivosť o zamestnancov po prekonaní pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
 • edukáciu zamestnancov,
 • rehabilitáciu.

Kontaktné údaje:

Radi zodpovieme všetky vaše otázky týkajúce sa pracovnej zdravotnej služby ako aj otázky týkajúcich sa komplexného manažmentu lekárskych prehliadok pre vašich zamestnancov. Neváhajte nás kontatovať.

Tím PZS +421 918 819 907pzs@mdclinic.sk. 

OCHRANA SÚKROMIA: Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou. Tu nájdete všetky kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov. Venujte im, prosím, pozornosť skôr, ako uvediete akékoľvek svoje osobné údaje. 

Cenová ponuka

@