MDclinic

Rehabilitačné centrum Trenčín

Ponúkame individuálny prístup. Pomáhame s prípravou pred operáciami, s pooperačnou terapiou, riešime poúrazové stavy, vrodené aj získané ochorenia pohybového aparátu, chronické bolesti aj akútne stavy.


Ponuka služieb

Rehabilitačné centrá MDclinic


Bratislava

Radlinského 27
(2. poschodie)
811 07 Bratislava